Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1604921

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJA
MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2022-2023 M.M.

TIKSLAS:

1. Aktyviai dalyvauti Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos veikloje.

UŽDAVINIAI:  

  1. Mokinių tarybos susirinkimuose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus.
  2. Rengti pilietines bei paramos akcijas.
  3. Inicijuoti ir organizuoti mokyklos kultūrinius renginius, talkas mokyklos bei visuomenės labui.
  4. Dalyvauti parenkant diferencijuoto ugdymo programas bei įvedant naujus būrelius.
  5. Reikšti savo pageidavimus mokyklos administracijai sudarant mokyklos kultūrinės veiklos programas, rengiant mokyklos veiklos nuostatus.
  6. Dalyvauti patyčių, tabako, alkoholio bei kitų narkotinių medžiagų prevencinėse programose.
  7. Bendradarbiauti su klasių seniūnais, su kitų rajono mokyklų/gimnazijų Mokinių tarybomis. 
  8. Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.

p.s. Kai kurios veiklos gali būti nevykdomos dėl karantino ar apribojimų (dėl COV19).

 

Eil.  NR.

DATA

VEIKLOS RŪŠIS

2022/2023 m.m.

Mokinių aktyvus dalyvavimas kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą, jų nuomonių ir idėjų išklausymas ir vertinimas, bendruomeniškumo skatinimas, mokinių saviraiškus dalyvavimas prasmingose veiklose. Pagalba budint šokiuose, filmų vakaruose.                                                Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais bei socialine pedagoge vykdant mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją.                                        

Dalyvavimas prasmingose socialinėse veiklose. Sudaryti galimybes, skatinti taikyti ir įtvirtinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas (pvz., savanorystės skatinimas, skatinimas dalyvauti pilietinėje, socialinėje, kitoje bendruomeninėje veikloje ir kt.).                                                             

Rugsėjis

Mokinių tarybos posėdis.
Naujų MT narių rinkimas (I-IVg klasių po 2 narius). MT pirmininko, pavaduotojo rinkimai. Veiklos plano 2021-2022 m.m. kūrimas, derinimas.
Susirinkimas su klasių seniūnais.

Spalis

Mokinių tarybos posėdis. 
       Pasaulinė muzikos diena (10.01)        
Mokytojų dienos šventė (10.05).

Gerumo ir atjautos diena.
Apleistų kapų tvarkymas
Susitikimas su gimnazijos psichologe (dėl veiklų 8-IVg klasių mokiniams)

Lapkritis

Mokinių tarybos posėdis.     Pyragų diena (11.06) Tolerancijos diena (11.16) Tolerancijos dėlionė (ne karantino atveju).  Draugo diena (11.29)

Gruodis

Mokinių tarybos posėdis.                                                                          Mokinių tarybos metodinė savaitė. Mokyklos Kalėdinio įvaizdžio kūrimas. Akcija „Papuoškime mokyklą“. Temų renginiui „Kalėdoms artėjant“ ruošimas. Dalyvavimas akcijoje „Ištiesk pagalbos ranką“.          Savanoriavimas akcijoje „Maisto bankas“.                                             Susirinkimas su klasių seniūnais.

Sausis

Mokinių tarybos posėdis.  Laisvės gynėjų diena. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“(01.13)    Tarptautinė apsikabinimų diena (01.21) Susirinkimas su klasių seniūnais

Vasaris

Mokinių tarybos posėdis.  Lietuvos Valstybės atkūrimo diena (02.14) (Akcija/muzika/dainos (per pertraukas))  Šv. Valentino dienos organizavimas/šokiai/ karaokė/ žaidimai mokykloje  (02.14 per pertraukas)

Susirinkimas su klasių seniūnais.                                                                                                         

Kovas

Mokinių tarybos posėdis. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (03.10) Tarptautinė miego diena  Naktis mokykloje 2023 Susirinkimas su klasių seniūnais.

Balandis

Mokinių tarybos posėdis.  Atvelykio šventė (su pradinukais)   Tarptautinė šokio diena. (04.29).    Susirinkimas su klasių seniūnais.

Gegužė

Mokinių tarybos posėdis. Orientacinis žygis. Paskutinis skambutis (abiturientų sveikinimas).  Susirinkimas su klasių seniūnais.

Birželis

Mokinių tarybos posėdis.  Mokinių tarybos metų veiklos aptarimas. Veiklos gairių numatymas. Mokinių tarybos narių išvyka.  Mokslo metų užbaigimo šventė. Susirinkimas su klasių seniūnais.

Rezervas

Karaokė vakaras.  Žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija. Bendradarbiavimas su kitų rajono gimnazijų mokinių taryba (Protmūšis, paskaitos, šokių diena..). Paskaitos/ žaidimai su ikimokyklinukais, pradinukais. Talentų šou. Susitikimai su specialistais. Žodis per abiturientų išleistuves

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105