Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 862 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1655979

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

 

 

kokybesilgasbaner

 Meduoliai linksmuoliai

Mokytoja I. Valentukevičienė

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

          ,,Kaip skanu! Kaip kvepia! Kaip gražu! Ir man pavyko! “ – galima buvo išgirsti antrokų klasėje gruodžio 19 d. integruotos veiklos ,,Kalėdiniai meduoliai” metu. Šią nuostabią veiklą organizavo Oskaro mamytė Raimonda. Vaikai sužinojo apie prieskonius, uostė, tyrinėjo sėklytes, kočiojo tešlą, formavo meduoliukus. Kaip smagu buvo juos spalvotai dekoruoti! Visų vaikučių namučius papuošė kvapnūs ir labai spalvingi meduoliukų vainikai. Labai džiugu, kad ir tėveliai įsitraukia į veiklą, prisideda prie jų organizavimo. 

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

 Antrokėlių laiškas Kalėdų Seneliui
integruoto ing

           Gruodžio 22 dieną integruota anglų – lietuvių kalbų pamoka „Laiškas Kalėdų Seneliui“ vyko gimnazijos mažiesiems – antrokėliams. Mokinukai noriai ir aktyviai įsitraukė į pamokos veiklas: mokėsi anglų kalbos žodžius žiūrėdami nuotaikingą kalėdinį filmuką, be galo susidomėjo „gavę“ ilgą laišką nuo Kalėdų Senelio, kurį pavyko perskaityti, aptarė ir analizavo laiškų rašymo struktūrą. Na, o galiausiai, patys parašė laišką pačiam Kalėdų Seneliui. Tačiau kokios Kalėdos be dovanų – tad saldi dovanėlė palydėjo mažuosius į sekančią pamoką. (A. Kudrevičienė, I. Valentukevičienė) 

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.  

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.  

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur 

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

kokybesilgasbaner

Literatūros pamoka ,,Mažojo princo žinia‘‘

Rasa Dumbliauskaitė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė  

mazaspr

Gruodžio 2 dieną 7 klasėje vyko literatūros pamoka ,,A. de Sent Egziuperi. ,,Mažasis princas‘‘. Mažojo princo žinia‘‘, panaudojant interaktyviąją mokomąją priemonę Mozabook.

   Pamokoje buvo aptarti šie temos aspektai:1)tarp realybės ir pasakų; 2)kuo skiriasi vaikai ir suaugusieji? 3)draugystė, meilė ir atsakomybė; 4)simbolinė kūrinio prasmė. Kadangi pamokos medžiaga Mozabooke  pateikta anglų kalba, mokiniai kartu su mokytoja Rasa Dumbliauskaite ją vertė į lietuvių kalbą ir atliko užduotis, naudodami interaktyviąją lentą. Dėliojo ,,Mažojo princo‘‘ įvykius chronologine tvarka, aptarė mėgstamiausią kūrinio vietą, išvardijo, kurios romano ir pasakos žanrinės ypatybės yra šiame kūrinyje, sugrupavo tikroviškus ir fantastinius mažojo princo istorijos elementus, palygino, kuo skiriasi vaikai ir suaugusieji, įvardijo, po kurį neigiamą žmogaus bruožą turi kiekvienas suaugusysis, sutiktas mažojo princo, suderino romano veikėjus su jų atstovaujama koncepcija.

 • 01
 • 02
 

  Pamokos pabaigoje apibendrindami mokiniai akcentavo, kad svarbiausios vertybės, teigiamos  A. de Sent Egziuperi ,,Mažajame prince‘‘, - draugystė, meilė ir atsakomybė. Mažojo princo žinia mums labai paprasta:,,<...> matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi.‘‘

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur  

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

kokybesilgasbaner

MINI FORUMAS „MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS, 
MOKINIŲ MOTYVAVIMAS IR PARAMA JIEMS“ 

 Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas  „Kokybės krepšelis“ 
Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų 
ir niekas nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitus“. Daniel Reyes 

forumas mokytoju

Lapkričio 29 dieną Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos pedagogai rinkosi į mini forumą „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, mokinių motyvavimas ir parama jiems“, kuris buvo organizuojamas vadovaujantis projekto „Kokybės krepšelis“ parengtu mokyklos veiklos tobulinimo planu. Siekiant įgyvendinti forumo tikslą – skatinti aktyvų ir efektyvų mokytojų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi ir įžvalgomis, pasidalinta  ir aptartos sėkmingos patirtys, organizuojant ugdymo procesą, vykdant tardalykinę integraciją, taikant mokinių mokymą(si) aktyvinančius veiklos metodus, pagalbos teikimą, vertinimo įrankių bei išmaniųjų priemonių taikymą, siekiant skirtingų poreikių mokinių pažangos.  

Renginį moderavo gimnazijos Metodinės tarybos pirminkė Dana Baranauskienė. Ji kalbėjo, kad įgyvendinant „Kokybės repšelio“ projekto priemones, gimnazijoje nuolat vedamos integruotos pamokos, vyksta veiklos netradicinėse aplinkose, mokytojai lankosi vieni kitų pamokose. Aktyviai naudojamasi Edukos, Mozabook programomis, naujai įsigytomis išmaniosiomis priemonėmis: kalbų laboratorija ir interaktyviais ekranais. Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė, sveikindama forumo dalyvius, akcentavo bendradarbiavimo ir gerųjų patirčių sklaidos svarbą, ieškant naujų galimybių, įtakojančių ugdymą bei pagerinančių jo kokybę ir visų moksleivių mokymą(si).

Savo praktikomis ir sėkmingomis patirtimis pasidalino 13 gimnazijos mokytojų bei specialistų, buvo pateikta 10 pranešimų. Istorijos mokytoja metodininkė ir geografijos mokytoja Gitana Čiurlionienė pristatė dviejų dalių pranešimą: pirmoje dalyje pasidalino patirtimis naudojant Edukos ir Mozabook programas geografijos ir istorijos pamokose, kokią įtaką šios priemonės daro mokinių motyvacijai ir pasiekimų gerinimui; antroje dalyje kalbėjo apie mokinių verslumo ir motyvacijos ugdymą, organizuojant mokinių mokomųjų bendrovių veiklą. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rasa Dumbliauskaitė pranešime „Aktyvus ir netradicinis mokymas(sis) lietuvių kalbos ir litaratūros pamokose“ pristatė metodus, vertinimo būdus, pamokų bei mokinių darbų pavyzdžius, skatinančius mokinių, turinčių skirtingus poreikius ir galimybes, įsitraukimą į mokymąsi. Anglų kalbos mokytoja Rasa Murauskienė  bei jos kolegė vyresnioji anglų kalbos mokytoja Aušra Kudrevičienė pristatė ir pasidalino kalbų laboratarijų galimybėmis, ugdant mokinių kalbines kompetencijas: skaitymą, rašymą, klausymą ir kalbėjimą.  Pasidalino sprendimais ir pavyzdžiais, kaip sudominti mokinį, padėti jam įveikti kalbėjimo baimę. Šiuolaikinė išmanioji įranga įgalina visus mokinius įtraukti į darbą, lavina mokinių savarankiškumą, pasitikėjimą, taupo mokytojo laiką, padeda mokiniui save įsivertinti, pasitaisyti klaidas ir matyti savo rezultatą čia ir dabar. Biologijos vyresnioji mokytoja Danutė Kubilienė ir chemijos vyresnioji mokytoja Vaida Aguonienė pristatyme „Sėkmių kelias: mokinių motyvacijos didinimas įveiklinant netradicines aplinkas. Sėkmingos praktikos tarptautinio projekto Erasmus+ gimnazijoje metu“ kalbėjo apie patirtis organizuojant veiklas gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje, Alytaus STEAM centre bei edukacijas Kauno tvirtovės VII forte. Akcentavo, kad mokiniai geriausiai išmoksta mokomąją medžiagą per praktinius užsiėmimus arba, kai mokiniai moko vieni kitus. Matematikos vyresnioji mokytoja Aldona Lukoševičienė pasidalino įžvalgomis patirtimis, dirbant su gabiais mokiniais: kaip organizuoti pamoką, kad gabusis nenuobodžiautų, o sunkumų patiriantis neišsigąstų. Istorijos mokytoja metodininkė Nijolė Goberytė pranešime „Kaip mokyti(s) Lietuvos istorijos?“ kalbėjo apie tai, kaip svarbu skatinti mokinius galvoti, kokiais būdais formuoti mokinių ilgalaikę atmintį, mokyti remtis jau turimomis žiniomis bei integraciniais ryšiais, diskutuoti, išreikšti savo nuomonę, ją pagrįsti. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Rasa Savukynienė pranešime „Pamokos pradžios receptai“ pasidalino konkrečiais pavyzdžiais bei metodais, kurie sužadina mokinių smalsumą, skatina vaikus nuo pirmųjų pamokos minučių mąstyti, susikaupti ir įsitraukti į ugdomąsias veiklas. Logopedė metodininkė Vilma Blažaitienė, technologijų vyresnioji mokytoja Asta Černeckienė bei informacinių technologijų mokytojas metodininkas Juozas Černeckas skaitydami pranešimą “Motyvuojantis kalbos ugdymas naudojant technologijas”, teigė, kad ugdymo turinio integravimas tampa svarbiu reiškiniu šiandieniniame švietimo sistemos kaitos procese, padeda vykdyti įtraukųjį ugdymą - konstruoti užduotis, veiklas pagal mokinių poreikius ir galias. Pedagogai vaizdžiai pristatė įdomias veiklas, integruojant informacinį mokymą, technologijas, logopedines pratybas, panaudojant robotikos klasės įrangą. Pakutinį pranešimą „STEAM ne tik „veža““ skaitė pradinių klasių vyresnioji mokytoja  Inga Valentukevičienė. Mokytoja išsamiai pristatė, kaip jai sekasi taikyti STEAM, NUMICON metodikas pamokose. Pateikė programavimo, konstravimo, modeliavimo, IT taikymo (Wordwall.net, Smart Notebook, Mozabook) praktinius pavyzdžius. Mokytoja pasidžiaugė STEAM nauda vaikų ugdymuisi: gerėja jų pasiekimai, didėja motyvacija, veiklose dalyvauja skirtingų gebėjimų vaikai, kurie patiria daug teigiamų emocijų.

Mokytojai ne tik buvo pasyvūs klausytojai, bet ir teikė klausimus kolegoms, diskutavo, kurią patirtį pritaikytų savo pamokose, kaip keičiasi mokiniai, jų įsitraukimas, noras mokytis.

Užbaigiant 4 valandas trukusį renginį gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė bei pavaduotoja ugdymui Jolita Vailionienė dėkojo pranešėjams už atsakingai ir išmaniai pasidalintas patirtis, prasmingą ir naudingą renginį, nes tik bendraujant ir bendradarbiaujant, keičiantis informacija, gerosiomis praktikomis, mokomės vieni iš kitų, dalijamės atsakomybėmis, tobulėjame ir galime siekti bendrų tikslų.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Vailionienė

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur  

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

 

kokybesilgasbaner

Dailės klasė

 

          Iš projekto „Kokybės Krepšelis“ lėšų dailės klasėje įrengta interaktyvi lenta – tai  pažangi šiuolaikinė technologija skirta mokymosi procesams, jų valdymui. Ši priemonė skatina aktyvų dalyvavimą pamokoje bei didesnį norą mokytis įdomesniu būdu. Žinomų menininkų reprodukcijų analizavimas didelio dydžio ekrane, technologiškai leidžia išdidinti, analizuoti net smulkiausias paveikslo detales, potėpius. Interaktyvios lentos dėka mokytojui lengviau demonstruoti praktines užduotis, mokiniams į jas gilintis, suvokti. Toks pamokos vedimo metodas tampa išsamesnis, patrauklesnis, produktyvesnis ir efektyvesnis mokiniams ir mokytojui.  (mokytojas T. Mirijauskas)

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur  

 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Matematikos integruota pamoka Kauno VII forte

Matematikos mokytoja Dana Baranauskienė

fortas20221118

  Lapkričio 18 dieną 5-6 klasės mokiniams Kauno VII forte vyko integruota istorijos, gamtos ir matematikos pamoka ,,Deimantinė matematika“. Mokiniai susipažino su deimantais, kaip deimantai virsta briliantais. Sužinojo, kad briliantai gali būti įvairių spalvų, įvairių formų, labai vertinami pagal švarą. Susipažino su deimantų šlifavimo staklėmis, sužinojo, kad deimantai matuojami karatais, vienas karatas 0,2 g. Mokiniai susipažino su briliantų kilme jų dydžiais. Pats didžiausias pasaulyje deimantas atrastas 1905 metais. Sužinojo apie didžiausią pasaulyje briliantą, kuris pavadintas ,,Afrikos žvaigždė“. Dabar jis yra Didžiosios Britanijos karalystėje. Po įdomaus pasakojimo, mokiniai turėjo galimybę pasigaminti po briliantą, jį pasverti, pamatuoti ir parašyti sertifikatą. Visas užduotis atlikę, su pasigamintais briliantais ir puikiomis nuotaikomis, sugrįžome į namus.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur  

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Tylus augalų gyvenimas. Vaisiai. Kokie jie? Kokios jų sultys?

                      Mokytojos I. Valentukevičienė, V. Aguonienė

 • sultys 1
 • sultys 2
sultysSpalio mėnesį antrokai mokėsi apie augalus, jų gyvenimą, požymius, apibūdinti gyvūnus, augalus, daiktus. Žinių įtvirtinti spalio 27 d. keliavo į laboratoriją, kur vyko integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka. Čia vaikai patys spaudė sultis, ragavo, apibūdino spalvą, kvapą, skonį. Su chemijos mokytoja V. Aguoniene indikatorinio popierėlio pagalba mokėsi nustatyti sulčių ph. Kalbėjome apie rūgščių poveikį žmogaus organizmui. Įdėję kiaušinį į sulčių mišinį, aiškinosi kaip tai veikia dantų emalį. 

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

 

kokybesilgasbaner

Eduka klasė ir mozaBook 2-oje klasėje

                           Mokytoja I. Valentukevičienė

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
Antrokai jau antrus metus labai džiaugiasi ir naudojasi EDUKA klasė licencijomis: atlieka teksto suvokimo, gramatines užduotis, klauso pokalbių, muzikos, tekstų skaitymo įrašų. Turi galimybę pasinaudoti ir kitais skaitmeninių vadovėlių komplektais, papildomų užduočių ,,Lašelis“ sąsiuviniais. Pasak tėvelių, tik sugrįžę bėga greičiau atlikti užduočių. Mokytojui puiki priemonė matyti įvairias ataskaitas.

 

Šiemet nekantriai laukia mozaBook užduočių. Įvairius įgūdžius lavina žaisdami mokomuosius žaidimus, naudodami įrankius, rašydami tekstus. Tai ir puiki galimybė integruoti informatiką pradiniame ugdyme. Užduotys įtraukia visus vaikus, nepriklausomai nuo gebėjimų.

rojektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Mokomosios programinės įrangos „Mozabook“ panaudojimas anglų k. pamokoje

 V. Slančiauskienė

mozabook 

Penktokams, anglų k. pamokoje „Sportas ir laisvalaikio veikla“ mokymosi medžiaga buvo pateikiama pasinaudojant interaktyviu „Mozaik“ turiniu ir užduotimis. Iliustruotos, įgarsintos bei video užduotys mokiniams padeda lengviau įsiminti žodyną, skatina aktyvesnį mokinių dalyvavimą pamokoje, darbą poroje bei grupėje. Namuose, mokomosios medžiagos įtvirtinimui, diferencijuotas užduotis atliko skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“.

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Kalbų laboratorija

A.Kudrevičienė

laborkk

Iš projekto „Kokybės Krepšelis“ lėšų įrengta moderni Kalbų laboratorija – įsigyta daug puikių priemonių, padedančių organizuoti įtraukiantį mokymą: kompiuteriai bei ausinės, įdiegta Robotel Smart Class programa. Tai – puiki galimybė organizuoti pamokas įdomesniu būdu, skatinančiu domėtis užsienio kalba bei motyvuoti šiuolaikinius mokinius mokytis, leidžianti keisti įprastą ugdymosi aplinką netradiciniais, tačiau įtraukiančiais, inovatyviais ir naudingais mokymo(si) metodais bei vykdyti kūrybines veiklas. Moderniųjų informacinių technologijų dėka mokymas(is) diferencijuojamas ir individualizuojamas pagal kiekvieno mokinio gebėjimų lygį, kiekvienas mokinys turi galimybę užduotis atlikti savo tempu ar kartoti užduotį keletą kartų. Tokiu būdu, pagalbą gauna silpnesnis mokinys, kuris dirba lėčiau ir nespėja kartu su visa klase. Praktika rodo, kad mokinių pažanga pamažu gerėja, mokymas(is) tampa patrauklesnis, mokiniai geriau jaučiasi pamokose, įgyja pasitikėjimo savimi, aktyviau dalyvauja veiklose bei lavina visus keturis kalbinius įgūdžius: kalbėjimą, klausymą, skaitymą ir rašymą.  

 • 01
 • 02

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Geometrinės figūros kūrybiškai

mokytoja Dana Baranauskienė

dbfig

Spalio 27 d. mokykloje vyko integruota lietuvių k., matematikos ir dailės pamoka 5 klasėje. Šia pamokai ruošėmės dvi savaites. Per matematikos pamoką pakartojome geometrines figūras, sugalvojome padedant dailės mokytojui, nupiešti piešinį iš geometrinių figūrų. Kad piešinį gražiai pristatyti, mokiniai per lietuvių kalbos pamoką kūrė ketureilius, pasakaites. Viską atlikę, mokiniai savo puikius darbelius gražiai pristatė. Mokiniai už darbus buvo įvertinti. Pamoka praėjo įdomiai, mokiniai liko patenkinti. 

 • IMG_20221027_110035
 • IMG_20221027_110122
 • IMG_20221027_110449
 • IMG_20221027_110649
 • IMG_20221027_110711
 • IMG_20221027_110841
 • IMG_20221027_110950
 • IMG_20221027_111313
 • IMG_20221027_111533
 • IMG_20221027_111715
 • IMG_20221027_111811
 • IMG_20221027_111925
 • IMG_20221027_112054
 • IMG_20221027_112316
 • IMG_20221027_112806

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją

kokybesilgasbaner.jpg

Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka „Gyvūnų įvairovė“

  V. Slančiauskienė, L. Čakienė

foto pam

Spalio 25 d. 4a klasės mokiniams vyko integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka „Gyvūnų įvairovė“. Mokiniai sužinojo kokie gyvūnai gyvena Lietuvoje, atlikdami klausymo užduotį rašė jų angliškus pavadinimus, išgirdo kokios yra nykstančios ir saugomos gyvūnų rūšys bei kodėl tam tikri gyvūnai yra įtraukti į Lietuvos raudonąją knygą. Mokiniai diskutavo apie žmogaus veiklos įtaką gyvūnijos pasauliui, o praktines užduotis atliko skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje „EDUKA klasė“. Anglų kalba žiūrėjo neįprastą, bet nuotaikingų diskusijų sukėlusį video siužetą „Kodėl verta naminiu gyvūnu pasirinkti slieką?“ bei atliko teksto suvokimo ir žodyno įtvirtinimo užduotis. 

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Klasės valandėlė  6-okams „Kaip patikti sau ir pasauliui?“

V. Slančiauskienė, J. Matulevičienė

foto str

Spalio 25d. 6-os klasės mokiniams vyko klasės valandėlė „Kaip patikti sau ir pasauliui?“, kurią vedė klasės auklėtoja V. Slančiauskienė kartu su gimnazijos socialine pedagoge J. Matulevičiene. Formuojantis asmenybei yra labai svarbu patikti pačiam sau įgyjant pasitikėjimo savimi ir drąsos bendraujant su kitais, stiprinant suvokimą apie save, savo emocijas ir jausmus, ugdant gebėjimą efektyviai suvaldyti neigiamas emocijas.

Klasės valandėlė prasidėjo dėmesio koncentracijos („Mindfulness“) pratimu, padedančiu sutelkti dėmesį į dabarties akimirką ir mažinančiu bet kokią fizinę ir emocinę įtampą. Mokiniai žiūrėjo video siužetą apie temperamento tipus ir nusistatė savo temperamento tipą. Iliustruotuose paveikslėliuose vertino vaikų emocijas, atliko praktinę užduotį: naudojant 3 skirtingas figūras (trikampį, apskritimą ir kvadratą) piešė 8 žmogeliukus, o suskaičiavę kiek iš viso figūrų panaudojo, įsivertino savo asmenybės tipą. Taip pat žaidė komplimentų sakymo žaidimą, diskutavo kokios asmens savybės jiems svarbiausios.

 

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Integruota anglų k. ir muzikos pamoka „Kartu su muzika“ („Together with Music“)

Mokytojos V. Slančiauskienė, A. Kudrevičienė

twm foto

Spalio 25 d. IIg klasės mokiniams vyko integruota anglų kalbos ir muzikos pamoka „Kartu su muzika“ („Together with Music“), kurią vedė anglų kalbos mokytojos V. Slančiauskienė ir A. Kudrevičienė. Moksliškai įrodyta, jog muzika padeda susitelkti ir susikoncentruoti, įveikti stresą ir pasiekti geresnius rezultatus.

Integruotoje pamokoje, klausydami laidos „Amerikos balsas“ dalyvių atliekamų dainų, mokiniai „pasimatavo teisėjo kėdę“, vertino kuo atlikėjas jiems patiko/nepatiko, porose diskutavo apie patinkančius muzikos stilius, muzikos svarbą jų gyvenime. Išsiaiškinę būdvardžių, aprašančių muziką reikšmę, atliko praktines užduotis. Interaktyvios įrangos dėka, darė video veiklos užduotis.

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Integruota matematikos, gamtos ir žmogaus pamoka ,,Įvairūs matavimo vienetai“5 klasėje

 Matematikos mokytoja Dana Baranauskienė ir biologijos mokytoja Danutė Kubilienė 

dandan

 2022-10-25 vyko integruota matematikos, gamtos ir žmogaus  pamoka. Matematikos pamokose mokiniai susipažino su įvairiais matavimo vienetais: ilgio, masės, svorio. Matematikos pamokai ruošė skaidres apie įvairius senovinius matavimo vienetus. Iš biologinės pusės susipažino su maisto energetinės vertės skaičiavimo vienetais kilodžiauliu ir kilokalorijomis, sprendė uždavinį, kuriame reikėjo paskaičiuoti sveikos mitybos pusryčių energetinę vertę. Mokiniai puikiai tai atliko. Po to pristatė paruoštas skaidres. Mokiniai puikiai paruošė kūrybines užduotis, pagilino teorines žinias ir daug sužinojo apie senovinius matavimo vienetus, bei sveiką mitybą. Geriausiai paruošti darbai – įvertinti dešimtukais. Pamoka praėjo puikiai, visi iš pamokos išėjo su gera nuotaika. 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

 Smalsučio kelionė į Skaičių ir spalvų karalystę

Mokytojos Inga Valentukevičienė ir Aušra Kudrevičienė

Smalsutis 1

Spalio 24 dieną 2 klasės mokiniams vyko integruota matematikos ir anglų k. pamoka „Smalsučio kelionė į Skaičių ir spalvų karalystę“. Antrokams netrūko nuotaikingų veiklų. Jungdami traukinuko vagonus mokinukai pakartojo ir įvardijo skaičius angliškai, per klasę keliavo imituodami skambutį draugui, sukdami „Laimės ratą“ atliko matematinius skaičiavimus bei prisiminė spalvų pavadinimus. Išmanioji lenta puikiai pasitarnavo kuriant įdomias, įtraukiančias užduotis, o mokiniai aktyviai ir noriai dalyvavo pamokoje.

 • Smalsutis 3
 • Smalsutis2

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

kokybesilgasbaner

NETRADICINĖ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAMOKA 
,,MANO MYLIMIAUSIA KNYGA‘‘ VEISIEJŲ MIESTO BIBLIOTEKOJE

Mokytoja Rasa Dumbliauskaitė

rasosbible

Spalio 19 d. netradicinėje aplinkoje, Veisiejų miesto bibliotekoje, vyko pamoka ,,Mano mylimiausia knyga‘‘. 8a klasės mokiniai lavino kalbėjimo ir klausymosi įgūdžius. Remdamiesi knygos pristatymo schema, pateikta ,,Edukoje‘‘, aptarė labiausiai patikusią pastaruoju metu perskaitytą knygą. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Dumbliauskaitė moksleivių knygų apibūdinimus įvertino pagal šiuos kriterijus: 1) ar tinkamai pagal pateiktą schemą buvo pristatyta knyga: 2) ar kalbėtojas stengėsi sudominti klausytojus; 3) ar kalbėta aiškiai ir taisyklingai.

Apibendrindama pamoką bibliotekininkė Eglė Žilionienė pagyrė aštuntokus, kad jie yra smalsūs skaitytojai, bei pristatė naujausias paaugliams skirtas knygas.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

kokybesilgasbaner

Integruota anglų kalbos ir lietuvių literatūros pamoka "Šekspyro pasaulyje"

mokytojos A. Kudrevičienė, E. Vaitkevičiūtė

sekspyr

Spalio 14 d. IIbg klasės mokiniai dalyvavo Šekspyro laikų muzikos fone mokiniai meniškai skaitė Šekspyro sonetus, klausė 116 soneto originalo kalba, atliko protmūšio užduotis, rinko ir aptarė gražiausias Šekspyro citatas.  

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Anglų kalba per meną

mokytoja A. Kudrevičienė

englmen

Spalio 14 d. II g klasės mokiniams vyko integruota anglų kalbos - dailės pamoka "Menas – vaizduotės kalba".


Naudodamiesi moderniomis technologijomis, mokiniai surado meną apibūdinančių paveikslų, įsitraukė į diskusijas juos aptardami, ieškojo juose atsispindinčių emocijų, kūrybiškai atliko užduotis, analizavo citatas apie meną. Inovatyvi įranga bei priemonės suteikia galimybę pamokas vesti įdomesniu būdu, mokymas tampa patrauklesnis, mokiniai aktyviau dalyvauja veiklose bei lavina kalbinius įgūdžius.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.


kokybesilgasbaner

MATEMATIKA KAUNO VII FORTE

mokytoja Dana Baranauskienė

matke forte

Rugsėjo 20 dieną Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ig-IIg klasių mokiniams edukacinė pamoka ,,Kriptografija - skaičiai saugo paslaptį" vyko Kaune, VII forte. Mokiniai aktyviai dalyvavo, sprendė įvairias užduotis. Labiausiai įsimintina užduotis buvo išsiaiškinti slaptažodį, atrakinti dėžutę ir rasti joje paslėptus prizus. Visiems visas užduotis pavyko įveikti, daug sužinoti apie paslaptingus skaičius ir su gera nuotaika grįžti į namus.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur. 
Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur  
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur   
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

 

 

kokybesilgasbaner

Ketvirtokai lankėsi VII - ame forte

mokytoja L.Čakienė

fortas7

Šiandien (2022-09-14), Veisiejų Sigito Gedos 4a klasės mokiniai, lankėsi Kauno VII-ame forte. Mokiniai sužinojo, kas yra elektra, patys išbandė, kaip veikia elektros grandinė.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur   

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

 

kokybesilgasbaner

Edukacinė veikla „DNR“

 mokyta Gitana Čiurlioniene

dnr2022

Birželio 9 dieną I g klasės mokiniai kartu su mokytojomis Gitana Čiurlioniene ir Danute Kubiliene lankėsi Kauno VII forte ir dalyvavo edukacinėje veikloje „DNR“. Mokiniai ne tik susipažino su DNR struktūra, bet ir turėjo unikalią galimybę laboratorijos sąlygomis patys pamėginti sukurti banano DNR. Valandos trukmės užsiėmimas buvo sėkmingas -  mokiniai mėgintuvėliuose, naudodami įvairias priemones ir prietaisus, sukūrė banano DNR ir savo sukurtus DNR pavyzdžius parsivežė namo. Veikla labai patiko, o įgytas žinias bus galima pritaikyti biologijos ir chemijos pamokose.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 07

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur   

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

kokybesilgasbaner

Gatvės menas

mokytoja A. Kudrevičienė

gtv

Birželio 9 dieną pristatytas IIIg klasės mokinių projektinis darbas “Street Art” (Gatvės menas). Lankydamiesi įvairiuose miestuose mokiniai fotografavo tai, kas jiems pasirodė meniška bei patraukė jų dėmesį. Vėliau rinko informaciją apie meno rūšis bei menininkus ir paruošė įdomius pristatymus. Buvo įdomu diskutuoti apie surinktas fotografijas, ką išreiškia bei kokias mintis perteikia menas.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur   

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

kokybesilgasbaner

Praktikos darbai Kauno tvirtovės VII forto laboratorijoje

chemijos mokytoja Vaida Aguonienė, biologijos mokytoja Danutė Kubilienė

fortchemija 

    Gegužės 24 d. II g klasių mokiniai Kauno tvirtovės VII forto laboratorijoje atliko du praktikos darbus. ,, Organinės sintezės‘‘ užsiėmimo metu mokiniai pagamino organinį azodažiklį , sužinojo jo savybes ir pritaikymo galimybes, taip pat susipažino su tamsoje švytinčiais dažikliais ir galimu jų pritaikymu. ,, DNR – slaptas gyvybės kodas‘‘ programos metu  mokiniai susipažino su DNR struktūra ir jos funkcija , savarankiškai išskyrė DNR iš bananų. Edukacijų metu įgytas žinias pritaikysime atlikdami veiklas savo dalykų pamokose.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur   

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

kokybesilgasbaner

Edukacijoje ,,Šalčio kerai“

mokytoja Inga Valentukevičienė

fortaspirmok

Gegužės 18 d. pirmokai su mokytoja Inga išvyko į Kauno tvirtovės VII fortą. Ten dalyvavo edukacijoje ,,Šalčio kerai“. Jaunieji mokslininkai programos metu susipažino su ypatingai žemų temperatūrų medžiagomis – skystu azotu ir sausu ledu. Jaunieji tyrėjai stebėjo, kokiuose procesuose naudojamas sausas ledas, savo rankose laikė įspūdingą ,,debesų“ burbulą ir gamino kitokią ,,lavos lempą“, skaičiavo kiek į dėžę su azotu tilps balionų, sprogdino burbulus. Daug emocijų sukėlė eksperimentas ,,Pagaminkime debesį“. Užsiėmimas vaikus labai sužavėjo.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 20220518_110928
 • 20220518_111802
 • 20220518_112416

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Įvairialypis Vilnius 

Mokytoja N.Goberytė

vilniusivairusMūsų valstybės sostinė Vilnius – miestas galintis papasakoti daugybę įvairių įstorijų, stebinantis savo architektūros bei meno objektais, miestas, kuriame apsilankęs kiekvieną kartą gali papildyti ir įtvirtinti istorijos žinias. Tad gegužės 14 d. III g kl. mokiniai su istorijos mokytojomis N.Goberyte ir G.Čiurlioniene bei lietuvių k. mokytoja E. Vaitkevičiūte leidosi į pažintinę pamoką – ekskursiją Vilniaus miesto gatvėmis. Lukiškių aikštėje pastatytas atminimo kryžius ir paminklinė lenta mena čia įvykdytą mirties bausmę 1863 m. sukilėliams ir jų vadams Z. Sierakauskui bei K.Kalinauskui. Netoli aikštės – kitas objektas, ilgą laiką, nuo pat pastatymo 1904 m. iki 2019 m. veikęs pagal savo tiesioginę paskirtį – Lukiškių kalėjimas. Dabar čia muziejus, vyksta įvairūs renginiai. Apžiūrėję kalėjimo patalpas jame esančią  bizantiško stiliaus Šv. Nikolajaus cerkvę mokiniai patraukė gilyn į Vilniaus senamiestį, kuriame geriausiai išsilaikęs gotikos kampelis ansamblis – Bernardinų ansamblis. Gidas supažindino su nuo XV a. vid. prasidėjusia Bernardinų istorija. Moksleiviai pavaikščiojo senojo vienuolyno koridoriais, nusileido į bažnyčios požemius ir gynybinio bokštelio sraigtiniais laiptais pakilo į palėpę. O ten - įspūdingiausia Vilniaus senamiesčio bažnyčių bokštų ir stogelių panorama. Diena, kupina įspūdžių, padėjo peržvelgti, prisiminti dalį mūsų tautos istorijos.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur   

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

kokybesilgasbaner

Pamokos kitaip. Integruotos  matematikos - fizikos pamokos Kauno Tvirtovės VII forte

Mokytoja Dana Baranauskienė 

fortaskauno

  Balandžio 27 dieną Ig ir IIag klasių mokiniai, lydimi mokytojų Danos Baranauskienės ir Algio Ragelio, išvyko integruotai matematikos- fizikos pamokai į Kauno Tvirtovės VII fortą. Ten vyko edukacinė programa ,,Matematinių dėlionių įvairovė" ir ,,Stūmotrauka".

Mokiniai dėliojo matematines tangramas, stebėjo magnetinius laukus ir atliko kelis bandymus. Pamoka buvo įdomi, mokiniams  paliko didelį įspūdį.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur  

 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Integruota pamoka „Laisvės kovos mūsų krašte“

Mokytojos Gitana Čiurlionienė ir Nijolė Goberytė 

laisve integr

Balandžio 26 dieną mokytojos Gitana Čiurlionienė ir Nijolė Goberytė kartu su I g klasės mokiniais Laisvės kovų muziejuje Lazdijuose vedė integruotą pilietiškumo ir istorijos pamoką "Laisvės kovos mūsų krašte". Mokiniai ne tik susipažino su partizaniniu bei disidentiniu judėjimu Lazdijų rajone, bet ir dalyvavo šaunioje edukacijoje, kurią paruošė muziejaus darbuotojos Dalė Juknevičienė ir Jūratė Paciukonienė. Kupini įspūdžių, mokiniai  ir mokytojos įsiamžino prie garsiojo muziejaus krėslo "Kokio dydžio laisvė".

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur  

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

 

Praktikos darbas ,, Cheminių medžiagų kelionės ląstelėje‘‘ Alytaus kolegijos STEAM centre

mokytojos V. Aguonienė, D. Kubilienė

steamchemija 

    Balandžio 7 dieną Ig – IIg klasių mokiniai  kartu su chemijos mokytoja Vaida ir biologijos mokytoja Danute Alytaus kolegijos  STEAM  centre atliko praktikos darbą ,, Cheminių medžiagų kelionės ląstelėje‘‘. Šio darbo tikslas tyrinėti įvairių medžiagų ,, keliones‘‘ per ląstelės membraną imituojančią pusiau laidžią dializės žarnos membraną. Mokiniai ištyrė dializės žarnos laidumą vandeniui, gliukozei, krakmolui ir kalio trijodidui ir palygino su medžiagų perneša per ląstelės plazminę membraną. Nustatė, kokią įtaką difuzijos greičiui želatinos terpėje turi temperatūra ir ištirpusių medžiagų dalelių dydis. Remdamiesi eksperimento rezultatais mokiniai paaiškino difuzijos ir osmoso procesų mechanizmą molekulių lygmeniu, kaip ir kodėl ištirpusių dalelių difuzijos želatinos terpėje greitis priklauso nuo jų dydžio ir temperatūros. Dėkojame metodininkei dr. Daliai Šablevičienei  už suteiktas teorines ir praktines žinias, kurias pritaikysime atlikdami praktikos darbus.

 • IMG_20220407_095900
 • IMG_20220407_095936 - Copy
 • IMG_20220407_100030
 • IMG_20220407_104109
 • IMG_20220407_104113
 • IMG_20220407_104831
 • IMG_20220407_104841

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur 

 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Integruota anglų kalbos ir dailės ir technologijų pamoka 3-oje klasėje

                                                                                                                             Mokytojos L. Čakienė, V. Slančiauskienė

3 kl foto

Kovo 25 d. trečios klasės mokiniams vyko integruota anglų kalbos ir dailės ir technologijų pamoka. Per dailės pamoką mokiniai margino „Velykinius margučius“, piešė pavasarines puokštes, ornamentais margino „Velykinius zuikučius“. Užbaigę darbus mokiniai anglų kalba rašė sakinius apie pavasarinę gamtą, Velykas ir Velykų tradicijas. Geriausi darbai buvo atrinkti ir nusiųsti į respublikinį nuotolinį 2-3 klasių integruotą anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkursą „Velykų linksmybės“ (“Easter Fun). Pamoką vedė 3 kl. mokytoja L. Čakienė ir anglų k. mokytoja V. Slančiauskienė.

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniaiEuropos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur

 

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Integruota robotikos - technologijų pamoka ,,Judančio mechanizmo konstravimas ir valdymo programavimas"

mokytojai L.Čakienė, J.Černeckas

robotika

Kovo 24 dieną trečios klasės mokiniai lankėsi robotikos kabinete ir konstravo judančius mechanizmus. Šis užsiėmimas yra labai mokinių mėgiamas. Užsiėmimų metu jie patiria daug džiaugsmo ir sėkmės emocijų.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.   

kokybesilgasbaner

 Vanduo – gyvybės šaltinis

 mokytoja A.Kudrevičienė

Visi žinome, kad vanduo – vienas svarbiausių dalykų reikalingų išgyventi. Kadangi vasaris – sveikatingumo mėnuo, o kovo 22-oji minima pasaulinė vandens diena, vasario 24 d. II bg klasei vyko integruota anglų kalbos – sveikos gyvensenos pamoka „Vanduo – gyvybės šaltinis“. Mokiniai žiūrėjo video ir diskutavo apie vandens svarbą žmogui, atliko kvizą, teksto suvokimo užduotis, rinko informaciją apie vandenį. Viena įdomiausių užduočių - sužinoti kiek vandens lašelių sutelpa ant monetos, na, o rezultatai buvo tikrai keliantys nuostaba

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

kokybesilgasbaner

Integruota robotikos – technologijų pamoka
 ,,Saulės energija varomų automodeliukų konstravimas“

mokytojai R.Savukynienė

saules eneg

Kovo 20 d. yra Žemės diena. Ją ketvirtokai paminėjo robotikos - technologijų užsiėmime konstruodami saulės energija varomus automodeliukus. Vaikai dirbo poromis: vieni susikaupę ieškojo detalių, kiti pagal instrukcijas konstravo. Smagiausia ketvirtokams mokyklos kieme buvo automodeliukus išbandyti ir palenktyniauti! 

saule 2

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

 

kokybesilgasbaner

Integruota gamtos ir žmogaus ir anglų k. pamoka „Healthy Habits“

 mokytoja V.Slančiauskienėpicture

Kovo 7 d. 5 klasės mokiniams vyko integruota gamtos ir žmogaus ir anglų k. pamoka „Healthy Habits“, siekiant ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įpročius, detaliau supažindinti juos su sveikos mitybos principais, išmokyti planuoti savo mitybą bei turtinti anglų k. žodyną sveikos gyvensenos tema.

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
 Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner

Vasaris - sveikos gyvensenos mėnuo

Mokytoja Lina Čakienė

sv3kl

Trečios klasės mokiniai dalyvavo integruotoje SEKU, dailės ir technologijų pamokoje. Mokytoja Asta Černeckienė parodė mokiniams, kokius įdomius patiekalus galima padaryti iš vaisių. Mokė išlankstyti servetėlę. Mokiniai gamino sveikas salotas iš vaisių, mokėsi bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, padėti vienas kitam...  Paskanavę salotų, susitvarkę, pilni įspūdžių grįžo į savo klasę.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

kokybesilgasbaner


Oro ventiliatoriaus programavimas

Mokytoja I. Valentukevičienė

20220225 100856

Vasario 25 d. pirmokams vyko dvi integruotos pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų ir informacinių technologijų pamokos ,,Oro ventiliatorius. Programavimas“. Pasaulio pažinimo pamokoje su mokiniais mokėmės apie orus: aptarėme aprangą, orų gerus ir blogus darbus, gamtos stichijas, ką panaudoti, kai šalta arba labai karšta. Mokiniai pastebėjo, kad namuose, kai karšta, jie įjungia oro ventiliatorių. Robotikos klasėje mokiniai konstravo ventiliatorių, programavo, stebėjo kaip jis veikia. Kiekvienas savo ventiliatorių papuošė įvairiomis detalėmis, keitė spalvas, muziką.

 • foto2
 • foto3
 • foto4
 • foto5
 • foto6

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur 
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.


kokybesilgasbaner


 Vyko integruotos anglų kalbos – sveikos gyvensenos pamokos

Mokytoja Aušra Kudrevičienė

svkudr

Vasaris – sveikatingumo mėnuo, tad ta proga vasario 11 dieną 6 ir 8 klasėse vyko integruotos anglų kalbos – sveikos gyvensenos pamokos. Šeštokų pamokos tema – „Obuolys kasdieną – nereiks daktaro nei vieno“. Mokiniai  diskutavo ką reiškia ši patarlė, kalbėjosi apie obuolius, jų naudą sveikatai bei atliko įdomias užduotis. Na, o namų darbas – šį kartą bus saldus – sveikuoliškas desertas iš obuolių.

 Aštuntokams vyko pamoka „Sveiko maisto lėkštė. Šįkart vaikai „rinkosi“ pasiūlytus patiekalus, aptarė sveikatai naudingus pasirinkimus. Mokiniai kūrybingai pristatė sveikos mitybos produktų grupe. Būkime visi sveiki!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.


kokybesilgasbaner


 Integruota rusų kalbos pamoka „Выбираю здоровый образ жизни“

Mokytoja Ugnė Babkauskienė

integer ru

Vasaris – sveikatingumo mėnesis. Todėl vasario 11 d. IIag klasėje vyko integruota rusų kalbos pamoka „Выбираю здоровый образ жизни“. Mokiniai pasiskirstę grupėmis po 3, rengė plakatus rusų kalba apie žmogaus organizmui naudingus vaisius ir daržoves. Savo parengtus plakatus pristatė klasei ir pasakojo kokią naudą mūsų organizmui teikia vaisiai ir daržovės. 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.


kokybesilgasbaner


Poeto Sigito Gedos gimtadienis

Mokytoja Rasa Savukynienėsgedaketvrt

Vasario 4 –tą dieną ketvirtokai linksmai ir įdomiai paminėjo poeto Sigito Gedos gimtadienį!!!   Iš didžiulės rašytojo kūrybos skrynios vyriausieji pradinukai išsiėmė eilėraštį „Pingvinų dainelė“ ir dalyvavo integruotoje lietuvių-anglų kalbos pamokoje. Vaikai poromis eilėraštį deklamavo, jame ieškojo būdvardžių, juos linksniavo, apie pingvinus rašė sakinius, žiūrėjo video, vertė eilėraštį į anglų kalbą ir mokėsi naujų žodžių. Sudainavę „Pingvinų dainelę, ketvirtokai per dailės - technologijų pamoką iš popieriaus gamino šiuos mielus paukščius, o poeto S.Gedos gimtadienio paminėjimą užbaigė skanaudami sausainius - pingvinus! Juos iškepė Augusto mamytė - Agnė Ivoškienė.  

 • 01
 • 02
 • 03

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 


kokybesilgasbaner


Minint poeto Sigito Gedos 79-ąsias gimimo metines

mokytoja L.Čakienė

sgeda3kl

Minint poeto Sigito Gedos 79-ąsias gimimo metines, 3 kl. mokiniams vyko integruota anglų k. ir lietuvių k. pamoka. Mokiniai kūrybiškai, įvairia metodika skaitė eilėraštį „Laiškų namelis“, panaudodami eilėraščio žodžius kūrė ketureilius ir juos sudėjo į pačių papuoštus vokus. Raktiniais eilėraščio žodžiais, išverstais į anglų k., iliustravo pašto dėžutę, išrinko eilėraštyje esančius veiksmažodžius ir kūrė su jais sakinius.  Per dailės ir technologijų pamoką mokiniai plastelinu iliustravo eilėraštį.  Fizinio ugdymo pamoka buvo integruota su muzika. Mokiniai atliko ritminius judesius, juos lygino, pagal lėtą ir greitą tempą su dainomis: ,,Mėlynas autobusiukas" ir ,,Baltoji varnelė". Pamokas vedė: L.Čakienė, V.Slančiauskienė ir J.Stankevičienė

 • 01
 • 02

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 


kokybesilgasbaner


 

Integruota rusų kalbos ir dailės pamoka

mokytoja Ugnė Babkauskienė

integr ru

Vasario 4 d., minint Sigito Gedos gimtadienį, vyko integruota rusų kalbos ir dailės pamoka „Sigito Gedos kūrybos integracija rusų kalbos ir dailės pamokose“. Ibg klasės mokiniai išsirinko S. Gedos eilėraštį „Lietuvos atsiradimas“. Su rusų kalbos mokytojos U. Babkauskienės pagalba jį išsivertė į rusų kalbą. Tada su dailės mokytojo T. Mirijausko pagalba piešė pagal eilėraščio posmus. Mokiniams buvo įdomu išgirsti, kaip eilėraštis skamba rusų kalba ir piešti tai ką, jų manymu išsivaizdavo, rašydamas šį eilėraštį S. Geda.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.


kokybesilgasbaner


 Integruota anglų k. ir biologijos pamoka
 ,, Augalai ir gyvūnai poeto Sigito Gedos kūryboje‘‘

mokytojos Aušra Kudrevičienė, Danutė Kubilienė

bioangl

Vasario 4 dieną minime poeto Sigito Gedos 79 -ąsias gimimo metines.  7a kl. mokiniai  paruošė kūrybines užduotis  ir pristatė integruotoje anglų k. ir biologijos pamokoje. Mokiniai pasirinko  po vieną poeto S. Gedos eilėraštį, surado augalų ir gyvūnų pavadinimus, pateikė įdomių faktų apie augalus ir gyvūnus lietuviškai ir angliškai. Po to grupėse sprendė kryžiažodį. Visiems buvo įdomu vykdyti  integruotas veiklas.

 • 01
 • 02
 • 04
 • 05
 • 06

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur
Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur
Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Dėstomas dalykas

Elektroninis paštas

1

Dalė Goberienė

Lietuvių kalba

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2

Edita Vaitkevičiūtė

Lietuvių kalba

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

3

Jelena Šulman

Rusų kalba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4

Rasa Dumbliauskaitė

Lietuvių kalba

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

5

Rasa Murauskienė

Anglų kalba

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

6

Aušra Kudrevičienė

Anglų kalba

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

7

 Ina Juškytė 

Anglų kalba

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8

Ieva Navikienė

Dorinis ugdymas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

9

Aldona Lukoševičienė

Matematika

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

10

Dana Baranauskienė

Matematika

dana.baranauskiene@veisiejugimnazijalt

11 Linutė Adomavičienė Matematika Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
12

Algis Ragelis

Fizika

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

13

Danutė Kubilienė

Biologija

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

14

Rasa Rutkauskienė

Chemija, gyvenimo įgūdžiai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

15

Asta Černeckienė

Technologijos,
Rusų kalba

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

16

Audrius Goberis

Technologijos

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

17

Juozas Černeckas

Informacinės
technologijos

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

18

Rasa Sabaliauskienė

Muzika

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

19

Tomas Mirijauskas

Dailė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

20

Gitana Čiurlionienė

Geografija

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

21

Irena Čeginskienė

Geografija

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

22

Nijolė Goberytė

Istorija

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

23

Jolana Stankevičienė

Fizinis ugdymas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

24

Rasa Pečiukonienė

Fizinis ugdymas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

25

Inga Valentukevičienė

Pradinių
klasių mokytoja

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

26

Rasa Savukynienė

Pradinių
klasių mokytoja

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

28

Zita Sadeckienė

Pradinių
klasių mokytoja

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

29 Lijana Prapiestienė Pradinių
klasių mokytoja
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
30 Diana Juškaitienė Pradinių
klasių mokytoja
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
31 Irena Jaskelevičienė Pradinių
klasių mokytoja
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

32

Jūratė Goborovienė

Pailgintos
dienos grupės
auklėtoja

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

33

Angelė Danilavičienė

Pailgintos |
dienos grupės
auklėtoja

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

       

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Elektroninis paštas

1

Aldona Truskienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2

Angelė Burbienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

3

Dalė Lazarienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4

Ineta Semenienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

5

Inga Bardzilauskienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

6

Irena Makauskaitė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

7

Rasa Šarkauskaitė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8

Reda Koroliova

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

9

Renata Glavinskienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

10

Roberta Jakubauskienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

11

Dalė Varnelienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė – Auksė Burbaitė

 

Nariai:

 

Elena Kukučionytė

 

Gabija Žakauskaitė

 

Neda Gylytė

 

Gabija Časaitė

 

Donata Juodytė

 

Vilmantas Misevičius

 

Erika Barauskaitė

 

Jonas Kukučionis

 

Auksė Burbaite

 

Karolina Misevičiūtė


 

,,Erasmus+"

ErasmusES

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai