Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą reglamentuoja pedagoginė psichologinė tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą (toliau vadinama – programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. ISAK-1015 .
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS
Su tėvais (globėjais) sudaroma priešmokyklinio ugdymo sutartis vaikas įrašomas į lopšelio-darželio abėcėlinę knygą (MDB), formuojama asmens byla. Du kartus per metus (rudenį ir pavasarį) yra vertinami vaikų ugdymo pasiekimai. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris priešmokyklinės ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius programos įgyvendinimo minimalios trukmės, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje. Programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų arba 160 ugdomosios veiklos dienų. Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 dieną. Ugdymo metai baigiasi gegužės 30 dieną.

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai