Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 82 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1604927

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

       GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS:

 Telkti gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vietos bendruomenę užtikrinant veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si).

▪ Telkti gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vietos bendruomenę gimnazijos veiklos numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

            GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI:

 ▪ Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę.
 ▪ Nustatyti, svarstyti, derinti, stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis. 
 ▪ Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugią, sveiką, patrauklią ir modernią aplinką gimnazijoje.

 

Eil.

Nr.

Priemonės

Data

1.

Gimnazijos tarybos rinkimai.

09 mėn.

2.

Gimnazijos tarybos veiklos plano 2022-2023 m. m. rengimas.

10 mėn.

3.

2023-2025 metų gimnazijos strateginio veiklos plano projekto svarstymas. Gimnazijos direktoriaus veiklos bei gimnazijos ūkinės - finansinės veiklos 2022 m. aptarimas.

12 mėn.

4.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas. Atestacijos programos 2023-20025 m. svarstymas.

02 mėn.

5.

Bendrojo lavinimo vadovėlių užsakymų 2023-2024 m. m. tvirtinimas.

05 mėn.

6.

Gimnazijos tarybos veiklos ataskaita.

06 mėn.

7.

Dalyvavimas pilietinėse akcijose, renginiuose, savanorystės veikloje

Visus metus, pagal poreikį

8.

Pagalba ir iniciatyvos organizuojant įvairius renginius, šventes.

Visus metus, pagal poreikį

9.

Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo procese ar gimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus, sprendimas.

Visus metus, pagal poreikį

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105