Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 19 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1261495

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJA
METODINĖS TARYBOS VEIKLA 2021 - 2022 m. m.

Strateginis prioritetas. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

 

 

1 tikslas. Teikti kokybišką ugdymą, orientuotą į visapusišką asmens sklaidą.
1.1.Tobulinti mokymąsi, orientuotą į mokinio asmeninę pažangą.
1.2. Taikyti įvairias mokymo (si) strategijas pamokose.
1.3. Kryptingai tobulinti mokinių bendrąsias kompetencijas bendradarbiaujant įvairiais lygmenimis.

 


2 tikslas. Palaikyti saugią ir sveiką aplinką gimnazijoje, sudarant sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi.
2.1. Ugdyti mokinių sąmoningą aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo pasirinkimą.
2.2. Kurti motyvuojančias, saugias emocines ir fizines aplinkas.

 

Uždaviniai:

  1. Aktyvinti metodinį ir dalykinį mokytojų sutelktumą, atvirą bendradarbiavimą, siekiant mokymosi kokybės ir vaiko individualios pažangos.
  2. Skatinti kryptingą mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą.
  3. Kurti pokyčiams palankias ir saugias aplinkas bei diegti edukacines inovacijas, ugdančias mokinius ir skatinančias jų tautinę, pilietinę savimonę.

Metodinės tarybos nariai: 

  1. Vidutė Bubnelienė – metodinės tarybos pirmininkė.
  2. Rasa Dumbliauskaitė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  3. Rasa Murauskienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  4. Danutė Kubilienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  5. Asta Černeckienė – socialinių mokslų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
  6. Inga Valentukevičienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
  7. Gitana Čiurlionienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė. 

 

 

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Himnas ir atributika

veisieju s gedos g

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105