Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 56 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1514283

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

PATVIRTINTA

                                                                           Lazdijų r.Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos

                                                                                           direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d.

                                                                                           įsakymu Nr. VSGGV-125

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklos darbuotojų veiksmų eigos aprašas mokiniui susirgus ar patyrus traumą (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklos darbuotojų veiksmus bei teisėtų mokinio atstovų informavimą apie mokinio sveikatos būklę Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje (toliau – Mokykla).

2. Mokyklos darbuotojų veiksmų eigą bei teisėtų mokinio atstovų informavimą vykdo Mokykla.

3. Mokykla atsakinga už reikalingų sąlygų sudarymą, t. y. vieta, kurioje mokinys galėtų laukti iki atvyks teisėti mokinio atstovai, parūpinimą, pedagogų informavimą.

4. Mokiniui susirgus ar patyrus traumą pirmąją pagalbą teikia Mokyklos darbuotojai ir/arba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas jo darbo Mokykloje metu.

5. Mokyklos pedagoginiai darbuotojai privalo būti išklausę privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus bei turėti tą įrodantį pažymėjimą.

6. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą veiksmų eiga Mokykloje organizuojama vadovaujantis teisės aktais: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 ir 67 straipsniais, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu 2016 m. liepos 21 d. Nr. V-966/V-672, Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymu ir šiuo Aprašu.

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio veiklą Švietimo įstaigoje, kvalifikacinius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

8. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

8.1. Mokyklos darbuotojas – Mokykloje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti darbuotojai.

8.2. Teisėti mokinio atstovai– mokinio tėvai, globėjai.

8.3. Trauma - audinių arba organų sužalojimas, sukeltas išorinio faktoriaus. Trauma pagal žalojantį faktorių būna mechaninė (pvz., sužeidimas autoavarijoje), terminė (pvz., nušalimas), cheminė (pvz., apsinuodijimas šarmais), elektros (sužalojimas elektros srove), psichinė (pvz., po sunkių išgyvenimų). Trauma gali būti uždara, kai nepažeidžiamas odos ir gleivinės vientisumas, ir atvira (žaizda).

8.4. Užkrečiamosios ligos – ligos, kuriomis užsikrečiama tiesiogiai nuo kitų organizmų (sergančių arba ligos nešiotojų), kartais – nuo užkrėstų daiktų arba išskyrų.

8.5. Ūmus sveikatos sutrikimas – karščiavimas, skausmas, viduriavimas, vėmimas, kosėjimas, pūlingos išskyros iš nosies ir/ ar kt.

 

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ EIGA

 

9. Mokiniui pajutus sveikatos negalavimus Mokykloje:

9.1. Mokyklos darbuotojas tuo metu esantis prie mokinio teikia jam pirminę reikalingą pagalbą ir/ ar pirmąją pagalbą patyrus traumą;

9.2. Apie mokinio sveikatos būklę praneša klasės auklėtojui, kuris nedelsdamas informuoja teisėtus mokinio atstovus;

9.3. Mokiniui pajutus sveikatos negalavimus, jis nukreipiamas pas atsakingą Mokyklos darbuotoją (direktorius ar kitas atsakingas asmuo) ir/ ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistą jo darbo Mokykloje metu, kuris įvertina ar mokinys gali toliau dalyvauti Mokyklos veikloje;

9.4. Įvertinus, jog mokinio sveikatos būklė riboja jo dalyvavimą Mokyklos veikloje – mokinys laukia ramioje vietoje (mokytojų kambaryje ar kitoje numatytoje vietoje arba visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinete jo darbo Mokykloje metu) iki atvyks teisėti mokinio atstovai arba mokinys turės galimybę vykti į namus;

9.5. Esant būtinumui, Mokyklos darbuotojas ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistas jo darbo Mokykloje metu nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Mokyklos darbuotojo funkcijų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

 

 

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105