Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 36 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1810655

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

PATVIRTINTA
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos
direktoriaus 2016 m. spalio 19 d.
įsakymu Nr. V1 - 71

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS SPINTELIŲ,
SKIRTŲ MOKINIŲ ASMENINIAMS DAIKTAMS PASIDĖTI,
NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS

 

Gimnazijoje esančios spintelės yra gimnazijos nuosavybė.

 Iš viso gimnazija turi 360 spinteles (dureles).

Spintelėmis gali naudotis 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai.

Galimybė naudotis spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo – birželio mėn.). 

I. SPINTELIŲ IŠDAVIMO TVARKA

 1. Spintelėmis mokiniai naudojasi nemokamai, pagal pateiktą prašymą (1 priedas), kurį pasirašo gavę spintelę.

2. Spintelės, skirtos mokinių asmeniniams daiktams pasidėti.

 3. Už spintelių padalijimą klasėje atsakingas klasės vadovas. Spintelių skyrimo tvarka klasėse gali skirtis.

4. Spintelė skiriama vienam mokiniui.

5. Mokiniai klasės vadovo supažindinami su naudojimosi spintele taisyklėmis pasirašytinai.

6. Mokinys gauna vieną raktelį nuo spintelės. Atsarginis raktelis lieka pas socialinį pedagogą.

II. NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLĖS

1. Naudotis spintele pagal paskirtį: laikyti mokymo priemones, sporto aprangą, avalynę, paltus/striukes.

2. Draudžiama:

2.1. klijuoti ant spintelės ir spintelės viduje įvairius lipdukus, plakatus ir kitokius daiktus;

2.2. keisti spintelės dizainą, t. y. piešti ant durelių, jas dažyti;

2.3. savavališkai keisti spintelės durelių spynelės, o jai sugedus arba pametus raktelį, kreiptis į socialinį pedagogą;

2.4. laikyti spintelėje alkoholį, tabaką ir kitas gimnazijoje draudžiamas priemones;

2.5. perduoti spintelę kitiems asmenims.

3. Sugadinus spintelę, atlyginti padarytus nuostolius.

4. Mokinys mokslo metų pabaigoje arba nutraukęs mokymosi sutartį per mokslo metus sutvarkęs spintelę privalo grąžinti spintelės raktą atsakingam asmeniui.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Mokykla įsipareigoja suteikti mokiniui galimybę naudotis spintele.

2. Mokinys atsako už daiktus paliktus spintelėje ir raktą. Pamestą raktą turi pakeisti dublikatu.

3. Už spintelėje paliktus brangius, su ugdymosi procesu nesusijusius daiktus (mobiliuosius telefonus, filmavimo kameras, fotoaparatus ir šių daiktų kroviklius, pinigus, aukso, sidabro ir kitus papuošalus ir t.t.), gimnazija neatsako.

4. Gimnazijos vadovybė pasilieka teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu spintele, tikrinti jos turinį - tvarką ir švarą.

5. Patikrinimo metu spintelėje radus daiktų, nesusijusių su ugdymosi veikla, kviečiamas mokinys ir jo tėvai (jei to reikia), kad būtų išsiaiškinta surastų daiktų paskirtis ir poreikis gimnazijoje.

6. Mokinys, nesilaikantis naudojimosi spintele tvarkos taisyklių ir per mokslo metus gavęs rašytinį įspėjimą dėl netinkamo spintelės eksploatavimo, mokslo metų pabaigoje netenka teisės naudotis spintele.

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai