Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 42 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1810655

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

Lazdijų r. Veisiejų gimnazijos švietimo pagalbos specialistė logopedė metodininkė  Vilma  Blažaitienė dalyvauja projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“. Ji  dalyvavo atrankoje į Projekto veiklos 1.2.1 „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ mokymus ir tapo Projekto Mokymų dalyve.

Mokymų tikslas - tobulinti pradinių klasių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas, reikalingas siekiant veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto kodas – VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003. Projektas yra sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro.

Projekto tikslinės grupės:

                   • mokytojai;

                   • švietimo pagalbos specialistai;

                   • mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai.

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Projekto tikslo siekiama veiklas organizuojant dviem pagrindinėmis kryptimis: tobulinant pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas ir turtinant metodinę bei mokymo(si) bazę.

http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/apie.php

http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai